1. Installera WooCommerce Uniftaun tillägget

Börja med att installera Unifaun tillägget i din WordPress platform.

WooCommerce Unifaun Tillägg Installation Guide

Nu har 60 dagars gratis testperiod. Unifaun tillägget slutar att funka efter 60 dagar.

2. Lägger du in dina API-nycklar från Pacsoft eller Unifaun

API-nyckeln består av

  • API ID: Hämtas från Unifaun/Pacsoft.
  • API Secret ID: Hämtas från Unifaun/Pacsoft.

Du kan skapa nytt API-nyckel på Unifaun/Pacsoft

Skapa nytt Unifaun Pacsoft API nyckel

 

Såhär skapar du en API-Nyckel i Unifaun Online/Pacsoft Online

  1. Logga in på unifaunonline.se eller pacsoftonline.se
  2. Klicka på UNDERHÅLL vänstermenyn sen API-Nycklar
  3. Klicka sedan på knappen Ny API-nyckel
  4. Bocka i Web Service-anrop (REST)
  5. Ange din User-ID i fältet Developer-Id
  6. Klicka på Slutför

2. Matcha fraktsätt eller fraktklass med frakttjänst

Här kan matcha dina frakttjänster och fraktklasser med dina fraktjänster hos dina speditörer.

Shipping Method: Dina fraktsätt som är inställt i WooCommerce.

Service: Frakttjänst hos Unifauns eller pacsofts speditörer.

Sender Quick Value: Snabbvärdet hos Unifaun eller Pacsoft som är avsändare till leveransen.

Ex. Om en order innehåller en artikel med en kopplad fraktklass så kommer tjänsten som matchar fraktklassen att prioriteras i autosynken.

3. Övriga inställningar

Base country: Landet du primärt levererar ifrån.

Default product type: Texten på din fraktsedel med paketets innehåll.

Send on order status: Vilken orderstatus som du vill skicka ordern till Unifaun eller Pacsoft.

More options

Send tracking link on order complete email:
Skickar en spårningslänk till i WooCommerce Färdigställd order-email till kunden.

Show options when synking
Visar en sökfunktion på tillgängliga frakttjänster när ordern synkar. Detta alternativet stänger av autosynken till Unifaun och Pacsoft.

Send SMS notification
Speditören skickar ett SMS till kunden när paketet kan hämtas. Detta är en tjänst som måste finnas hos din speditör och behöver aktiveras i Unifaun eller pacsoft.

Send pre-notification by e-mail
Speditören skickar ett mail till kunden när paketet är på väg. Detta är en tjänst som måste finnas hos din speditör och behöver aktiveras i Unifaun eller pacsoft.

Print freight label per item in a box
Printar en fraktsedel för varje vara i ordern.Är en anpassning för shoppar som använder WooCommerce plugin Mix and Match.

Send single package per order
Printar en fraktsedel per order

Add return labels to orders

Pin It on Pinterest