För att ställa in inställningar för Tulldoment, gör följande:

  • Navigera till Settings(Inställningar)->Pacsoft/Unifaun
  • Klicka på Customs – fliken

 

  • Bocka i Send customs declaration
  • Ange den tulldokumentnummermall ni vill använda exempelvis CN22 under Document Number
  • Ange standardbeskrivningen för de varor som skickas under Default customs declaration description
  • Create customs declaration if cart value is over given value, här anger ni det undre tröskelvärdet på ordersumman som “triggar” att ett tulldokument ska skapas
  • Customs weight unit, här anger ni viktbenämningen som er speditör kräver, standard är KG
  • Import/Export Type, har anger ni försändningens typ, Standard för en ehandelsorder är Other

 

Taricnummer/varukod

Ni kan ange ett taricnummer på produktnivå i WooCommerce. Detta nummer kommer då att anges i tulldokumentet.

För att ange taricnummer navigerar ni till produkten i fråga och anger taricnumret i rutan Unifaun Customs Code och sparar produkten

Pin It on Pinterest