Köpvillkor

 

1. Avtalsparter

Kunden ing√•r avtal med 0Gravity Webbyr√• (‚ÄĚProducenten‚ÄĚ). Avtalet avser en e-handelsplattform och/eller webbsidan (‚ÄúTj√§nsten‚ÄĚ).

 

2. Godkännande

Godk√§nnande av detta avtal sker genom att Kunden godk√§nner avtalet genom att bekr√§fta “Jag har l√§st och godk√§nner k√∂pvillkoren” i kassan.

2.1 Startdatum

Avtalet börjar gälla från det datum Kunden slutför beställningen i 0Gravitys kassa.

2.2 Bindningstid

Ingen bindningstid utöver påbörjad period tillkommer såtillvida inget annat är avtalat.

2.3 Demo-installation

En demo-installation har Kund tillgång till i minst trettio (30) dagar efter aktivering av demo. Abonnemang aktiveras först när kunden aktivt valt att starta tjänsten. Vi förbehåller rätten att inaktivera demo-installationen efter trettio (30) dagar om inget annat är avtalat.

 

3. Priser

Samtliga priser anges exklusive moms.

3.1 Betalningsvillkor

Våra tjänster betalas med kort och betalas i förskott. Kunden väljer debiteringsfrekvens själv vid köptillfället. Avtalet gäller tills kunden säger upp tjänsten på sin kontosida.

3.2 Arbete utanför avtal

Arbete utanför avtal debiteras löpande med 799 SEK/h så tillvida inget annat är avtalat.

 

4. Tjänsten

Den tekniska plattformen bygger på WordPress som publiceringsplattform. I första hand används WordPress som administrationsverktyg.

4.1 E-handelsverktyg

Vid e-handelsinstallationer bygger lösningen på WooCommerce öppna källkod.

4.2 Design

I Tjänsten ingår ett väl anpassningsbart designtema som bygger på Divi.

Ett alternativ till den medföljande designmallen är att köpa ut färdiga designmallar från tredjepartsutvecklare. Dessa designmallar har ofta färdiga element som utgör webbsidans och webshoppens utseende och till viss mån även funktionalitet. Vid val av tredjeparts designtema kan därför Producenten inte ansvara för kompatibilitet med t.ex WordPress eller WooCommerce. I de fall som buggar påträffas i designtema från tredje part löser Producenten dessa i samråd med Kunden. Detta arbete faktureras enligt löpande prissättning.

 

5. Hosting och drift

Hosting sker i antingen delad miljö, VPS (Virtuell Privat Server) eller på dedikerade servrar beroende på tjänst. Vilken typ av hosting som ingår framgår av respektive tjänst. Producenten ansvarar för drift av Kundens server och uppdatering av installationen av applikationen webbsida och/eller webbshop. Drift av server innebär att webbsidan är tillgänglig för besökare och att det går att genomföra köp i kassan. Beror driftstörningar på överbelastning av egen kod via t.ex plugin eller fler besökare än rekommenderat bör kunden snarast uppgradera till en större server.

5.1 Användning av tjänsten

Kunden ansvarar för webbsidans innehåll och användande. Producenten ansvarar ej för vad Kunden publicerar på sin webbplats mer än att innehållet lagras på ett säkert vis. Innehåll och användning måste dock överensstämma med de regler som gäller från vår hostingpartner.

Tjänsten får inte användas för spridande av spam eller användas på sätt som inte Tjänsten är konstruerad för.

5.2 Tredjeparts-plugin och integrationer

Plugin och integrationer som installeras eller sker från tredje part är styrkan med WordPress och WooCommerce. Då tredjepartsmarknaden består av ungefär 40 000 plugin finns det ingen möjlighet för 0Gravity att kvalitetssäkra dessa. Producenten tar således inget ansvar för om dessa installeras och på något vis orsakar skada på kundens webbplats.

0Gravity rekommenderar gärna beprövade plugin till sina kunder för utökad funktionalitet. Enklare support under rimliga ramar hur de fungerar ges utan tillkommande debitering. Dock sker installationen av dessa plugin på egen risk. Skulle några kompatibilitetsproblem uppstå kan 0Gravity driva ärendet med tredjepartsutvecklare eller själva göra en felsökning mot löpande fakturering eller enligt avtal.

 

6. Producentens åtagande

6.1 Installation av Tjänsten

Producenten sätter upp en driftklar WordPress-installation till Kunden som är startklar och levererad från första beställningsdagen. Om en webshop har beställts ingår även en driftklar installation av WooCommerce.

 

7. Support

0Gravity lämnar support via info@0gravity.dev. Normalt får man svar inom en (1) arbetsdag, men längre ärenden kan behöva ytterligare tid.

√Ąrenden som kr√§ver att producenten utf√∂r arbete som √∂verstiger 5 min klockas med en automatisk timer och faktureras l√∂pande. Vill man ha ut√∂kad support till reducerat pris tecknas ett serviceavtal mellan Producent och Kund, vilket ligger utanf√∂r detta avtal.

 

8. Immaterialrätt

Kunden äger rätt till installationens källkod, förutom 0Gravitys paketerade tjänster. Grafisk profil och/eller design som levererats av Kunden ägs alltid av Kunden. Har Producenten tagit fram en grafisk profil och/eller design äger Producenten rätten till denna innan den till fullo betalats av Kunden.

 

9. Avslut av tjänst

Tjänsten har ingen bindningstid utöver påbörjad period och kan när som helst sägas upp. Förskottsbetalning sker månads-, kvartals- eller årsvis och återbetalas ej. Det åligger Kunden att själv hämta hem det material som är viktigt för Kunden. Detta sker för filsystemet genom FTP och för databasen genom phpMyadmin. Vill Kunden få assistans att exportera sin databas och sina filer kan Producenten exportera allt material till en zip-fil som sedan överlämnas till kunden för en engångsavgift på 799 SEK.

0Gravitys paketerade tjänst innehåller en del licensierade tjänster. Dessa följer ej med vid avslut av tjänst. För att webbsidan ska fortsätta fungera på samma vis krävs det att Kunden själv betalar för dessa licenser hos tredje part, och det är upp till Kunden att fullfölja detta.

 

10. Ansvarsbegränsning

Utöver vad som anges ovan är 0Gravitys ansvar dessutom begränsat enligt följande:

10.1 Indirekta förluster

0Gravity ansvarar inte för utebliven vinst eller andra indirekta förluster såsom produktionsbortfall, dataförlust eller liknande ifall Tjänsten eller därtill kopplade Tilläggstjänster helt eller delvis slutar fungera.

10.2 Intrång på server

0Gravity ansvar sträcker sig till att motarbeta intrång på våra servrar och förhindra onödiga datorresurser. Vid eventuellt intrång ansvarar 0Gravity ej för eventuella förluster.

10.3 Dataförlust

0Gracity har dagliga backuper på Kundens data och installationer. 0Gravity kan dock inte garantera att återställningen av denna data alltid fungerar korrekt. Publicerad eller skapad data mellan backup och driftstörning kan 0Gracity ej heller återställa.

10.4 Skadeståndsansvar

0Gracity ansvarar inte för eventuella förluster, och därmed har ingen skadeståndsansvar.

10.5 Uppladdat material

0Gracity gör ingen kontroll, varken rutinmässigt eller i form av stickprov, på Kundens uppladdade material. 0Gracity tar på så vis ej ansvar för något material som Kunden själv laddat upp på servern.

10.6 Användning av tjänsten

0Gracity kan ej hållas ansvariga för att plugin som inte ingår i 0Gravity underhåll eller för att annan extern kod på något vis förhindrar att tjänsten inte fungerar på ett förväntat vis. Eventuella åtgärder debiteras löpande.

10.7 Driftstörningar

Beror driftstörningar på oplandert eller planerat underhållsarbete eller uppgraderingar av Tjänsten eller eventuella Tilläggstjänster uppstår inget kostnadsansvar för 0Gravity.

10.8 Svensk lag

0Gravity tar inget ansvar ifall kunden nyttjar tjänsten på ett vis som kan anses bryta mot svensk lag eller ej följer rekommendationer från Allmänna Reklamationsnämnden eller dylik instans.

Pin It on Pinterest